NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De gevolgen van de Brexit op het arbeidsrecht

Het Verenigd Koninkrijk nam de beslissing om de Europese Unie te verlaten. Deze beslissing zal een belangrijke impact hebben op het Verenigd Koninkrijk en zijn burgers, maar daar houdt het niet bij op. Ook voor Europese burgers die in het verenigd Koninkrijk wonen of werken zijn er gevolgen, evenals voor bedrijven die naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk handel drijven of economische activiteiten uitoefenen.

In deze rubriek willen we de werknemers en de werkgevers informeren over de gevolgen van de brexit die verband houden met het arbeidsrecht.

Inleiding

Nadat een meerderheid van zijn inwoners zich in een referendum in die zin had uitgesproken, heeft het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 officieel meegedeeld aan de Europese Unie dat het land de intentie heeft om de Europese Unie te verlaten. Met deze officiële mededeling heeft het Verenigd Koninkrijk een proces ingezet dat ertoe zal leiden dat het land de Europese Unie zal verlaten waardoor het Europees recht niet meer van toepassing zal zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de Europese burgers die nu in het Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook voor de Britten die in een Europese lidstaat verblijven. Het heeft ook een belangrijke impact voor de bedrijven aangezien door de brexit het Verenigd Koninkrijk ook geen deel meer zal uitmaken van de interne markt.

Op 25 november 2018 sloten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een ontwerp van terugtrekkingsakkoord.  Dit akkoord kan enkel van kracht worden na goedkeuring door de bevoegde parlementen.

Deze goedkeuring had ten laatste moeten gebeuren op 29 maart 2019 om een no-dealbrexit te vermijden. De Europese Raad heeft echter beslist om de brexit uit te stellen tot 1 november 2019. De brexit kan echter vroeger intreden: 

  • Als het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd door de bevoegde parlementen, in dat geval treedt het terugtrekkingsakkoord in werking op de eerste dag van de volgende maand.
  • Als het Verenigd Koninkrijk het terugtrekkingsakkoord niet heeft goedgekeurd en geen Europese verkiezingen houdt in mei 2019. In dat geval is er een no-dealbrexit op 1 juni 2019.

U vindt meer informatie over de stand van zaken van de Brexit en de gevolgen ervan voor België, evenals informatie over de rechten van de burgers, het recht op verblijf en op sociale zekerheid, inclusief een link naar de websites van de bevoegde overheidsinstanties op de site https://www.belgium.be/nl/brexit.

U vindt er ook informatie voor de ondernemingen, ondermeer een link naar "Brexit impact scan", evenals informatie over de implicaties op vlak van arbeidsrecht.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens