NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bevoegde openbare instellingen

Op federaal niveau

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen
Fax 02/233.48.21
e-mail : iab@werk.belgie.be 

Bevoegdheid : arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Fax 02/233.40.77
e-mail : coa@werk.belgie.be 
Bevoegdheid : collectieve arbeidsovereenkomsten, brugpensioen

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
Fax 02/233.48.29
e-mail : tsw@werk.belgie.be 

Bevoegdheid : toezicht op de naleving van de wetgeving

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Fax 02/233.48.60
e-mail : wea@werk.belgie.be 

Bevoegdheid : tewerkstellingssteun, paritaire leercomités

Op gewestelijk en gewestelijk niveau

Bevoegheid : plaatsing van werknemers, tewerkstellingscellen, beroepsopleiding

Het Vlaams Gewest

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Werkgelegenheid
Fax 02/553.43.90
e-mail : werkgelegenheid@vlaanderen.be 
Website : http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/index.html 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Fax 02/506.15.90
Website:http://www.vdab.be 

Het Waals Gewest

Le Ministère de la Région wallonne (Direction de l'Emploi)
Fax : 081/33.43.22
e-mail : Emploi@mrw.wallonie.be 
Website : http://www.emploi.wallonie.be 

L' Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM)
Fax : 071/23.06.71
Website : http://www.leforem.be 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Administratie Economie en Werkgelegenheid)
Fax : 02/204.15.25
Website : http://werk-economie-emploi.brussels/ 

ACTIRIS
Fax : 02/511.30.52
Website : http://www.actiris.be 

Op internationaal niveau

Europese Unie
Website : http://www.europa.eu.int 
Bevoegdheid : informatie en raadpleging, staatssteun

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (EMCC - The European Monitoring Centre on Change)
Website : http://www.eurofound.ie 
Bevoegdheid : studies en lijst van voornaamste Europese ondernemingen in herstructurering

Internationale Arbeidsorganisatie
Website : http://www.ilo.org 
Bevoegdheid : gedragscode

Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking Website : http://www.oecd.org 
Bevoegdheid : gedragscode

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens