NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Organisatorische structuren

Elke werkgever dient te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Binnen deze dienst moet steeds een preventieadviseur aanwezig zijn. Wanneer deze interne dienst niet zelf alle opdrachten kan vervullen die hem zijn toevertrouwd, kan de werkgever bijkomend een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Werkgevers hebben echter ook de mogelijkheid onderling een gezamenlijke dienst op te richten.

De werkgever moet in bepaalde gevallen een beroep doen op een externe dienst voor technische controle om bepaalde onderzoeken en controles te laten uitvoeren op machines, installaties en beschermingsmiddelen, waaruit moet blijken of ze conform zijn met de wetgeving en of ze geen leemten vertonen die het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk kunnen beïnvloeden.

Om metingen te verrichten van de atmosfeer van de werkplaats, van op de werkplaats aanwezige producten of van fysische agentia, moet de werkgever bovendien in bepaalde gevallen een beroep doen op een erkend laboratorium.

In dit thema vindt u meer informatie over deze organisatorische structuren.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens