NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Omgevingsfactoren en fysische agentia

De lokalen waarin arbeid wordt verricht dienen aan een aantal vereisten te voldoen op het vlak van de temperatuur.

De werkgever is er bovendien toe gehouden zijn werknemers te beschermen tegen fysische agentia zoals lawaai, trillingen, druk (werken in een hyperbare omgeving) en ioniserende straling (bv. röntgen- en gammastralen). Hij dient ook de blootstelling aan kunstmatige vormen van optische straling te beperken (bv. ultraviolette straling, straling van lasers en infraroodlampen), evenals de blootstelling aan elektromagnetische golven (bv. van microgolfoven of radiofrequentie).

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens