NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Zondagsrust

Voorstelling

Een van de bepalingen in verband met de arbeidsduur en rusttijden, is het verbod om 's zondags te werken. Dit wordt bepaald in artikel 11 van de arbeidswet van 16 maart 1971. De reglementering voorziet wel een aantal afwijkingen die zondagsarbeid toch toelaten. Deze afwijkingen zijn ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk.

Volledige afwijkingen 

Een aantal werkzaamheden mogen 's zondags worden uitgevoerd:

  • in zoverre de normale exploitatie van het bedrijf het niet mogelijk maakt ze op een andere dag van de week uit te voeren, zoals toezicht op de bedrijfsruimte en het schoonmaken, herstellen en onderhouden in zover deze werkzaamheden voor de regelmatige voortzetting van het bedrijf nodig zijn;
  • in de bedrijven of voor de werken aangeduid door de Koning, zoals in hotels, restauratiebedrijven, en instellingen en diensten die geneeskundige verzorging verlenen.

Gedeeltelijke afwijkingen 

  • de ganse zondag, gans het jaar in de bakkerijen, banketbakkerijen en beenhouwerijen;
  • de ganse zondag in de andere kleinhandelszaken, gedurende drie zondagen per jaar, waaronder de zondag vóór Kerstmis + drie bijkomende zondagen per kalenderjaar, vrij te kiezen door de werkgever ;
  • van 8 uur 's morgens tot 's middags, voor alle kleinhandelszaken, naast de zes zondagen waarop de werknemers reeds de ganse dag kunnen tewerkgesteld worden;
  • in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, gans de zondag in kleinhandelszaken;
  • in de seizoengebonden bedrijven mag men twaalf maal per jaar 's zondags werken, zonder dat evenwel meer dan vier opeenvolgende weken van dit recht gebruik wordt gemaakt;
  • in het kader van de invoering van nieuwe arbeidstijdregelingen in de onderneming.

Inhaalrust 

De werknemers die zondagarbeid verrichten, hebben recht op inhaalrust in de loop van de zes dagen die op de bewuste zondag volgen. Wanneer de zondagarbeid minder dan 4 uur duurde, bedraagt de inhaalrust een halve dag. Wanneer langer dan 4 uur gewerkt werd op zondag, bedraagt de inhaalrust een volledige dag.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij zondagsrust onder het thema Arbeidsreglementering.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens