NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Startbaanovereenkomst

Voorstelling

Deze maatregel, ook het Rosetta-plan genoemd, heeft als doelstelling de jongeren zo snel mogelijk nadat ze de school verlaten hebben, in te schakelen op de arbeidsmarkt. Dit kan gebeuren in de privé-sector of de openbare sector door middel van een gewone tewerkstelling, een tewerkstelling gecombineerd met een opleiding of een opleidingsovereenkomst.

De ondernemingen en de federale instellingen die ten minste 50 werknemers in dienst hebben, moeten jonge werknemers tewerkstellen a rato van 3% van het gemiddelde van hun personeelsbestand. De werkgevers uit de openbare sector (excl. federale overheid) en de werkgevers uit de non-profitsector die ten minste 50 werknemers in dienst hebben, moeten jonge werknemers a rato van 1,5% van hun personeelsbestand tewerkstellen.

Jongeren die in aanmerking komen voor de maatregel

Alle jongeren, geschoold (diploma hoger secundair onderwijs of hoger onderwijs) of niet geschoold, komen in aanmerking voor een startbaanovereenkomst als zij minder dan 26 jaar zijn.

De betrokken jongeren mogen reeds gewerkt hebben.

De startbaanovereenkomst

Een tewerkstelling met een jongere van minder dan 26 jaar heeft automatisch de hoedanigheid van startbaanovereenkomst wanneer wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

 1. De overeenkomst tussen de jongere en zijn werkgever moet één van de volgende vormen aannemen:
  • hetzij een arbeidsovereenkomst, minstens halftijds, van bepaalde of onbepaalde duur. In dit geval spreken we van een startbaanovereenkomst van het type I;
  • hetzij een combinatie van een arbeidsovereenkomst, minstens halftijds, van bepaalde of onbepaalde duur en een opleiding in een alternerend stelsel. In dit geval spreken we van een startbaanovereenkomst van het type II;
  • hetzij een leerovereenkomst (voor werknemersberoepen of middenstand), een stageovereenkomst (opleiding tot ondernemingshoofd) of een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling (brugprojecten in de Vlaamse Gemeenschap, convention d’insertion socio-professionnelle in de Franse Gemeenschap). In dit geval spreken we van een startbaanovereenkomst van het type III.
    
   
 2. Deze overeenkomsten moeten worden aangegeven als startbaanovereenkomsten op de kwartaalaangifte aan de RSZ (of de RSZPPO).

Een startbaankaart is niet meer nodig. Deze kaart werd afgeschaft sinds 1 april 2010. Enkel de voorwaarden voor de “dubbeltelling” van gehandicapte of allochtone jongeren en de voorwaarden voor de doelgroepvermindering “jonge werknemers” moeten nog geattesteerd worden, en dit aan de hand van een “werkkaart Start”.

Verminderingen van de sociale bijdragen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de werkgevers een doelgroepvermindering "jonge werknemers" genieten, meer bepaald wanneer de jongere geen getuigschrift of diploma heeft van het hoger secundair onderwijs. Dit moet geattesteerd worden met een “werkkaart Start”. De vermindering wordt toegekend gedurende de ganse duur van de startbaanovereenkomst.

Meer informatie op deze site

Bij "startbanenstelsel" onder het thema Werkgelegenheid> werkgelegenheidsmaatregelen > Jongeren vindt u meer informatie.

Bijkomende inlichtingen

 • Op de website van de RVA vindt u meer inlichtingen en het aanvraagformulier van de "werkkaart Start".
 • Bij het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor uw gemeente.
 • Schriftelijk, bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Directie van de jongere en oudere werknemers.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites