NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nachtarbeid

Voorstelling

De wetgeving inzake nachtarbeid kadert in de regelgeving over arbeidsduur en rusttijden. In principe is nachtarbeid (tussen 20u 's avonds en 6u 's morgens) verboden. In bepaalde gevallen wordt nachtarbeid evenwel toegelaten. Deze afwijkingen zijn zonder onderscheid van toepassing op mannelijke en vrouwelijke werknemers, op voorwaarde dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Naast de bepalingen uit de arbeidsreglementering werden ook in het kader van het welzijn van de werknemers op het werk maatregelen getroffen om de veiligheid en de gezondheid van nachtarbeiders te beschermen. 

Afwijkingen

Hoewel nachtarbeid in principe verboden is, zijn er een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen bestaan op verschillende niveaus:

  • Een bepaalde sector: hotels, restaurants, ziekenhuizen, …
  • Bepaalde vormen van arbeid: werkzaamheden die niet kunnen worden onderbroken, het opmaken van een inventaris, …
  • Bepaalde werknemers: bijvoorbeeld de werknemers in tankstations.

De aldus toegelaten nachtarbeid kan in de ondernemingen worden ingevoerd volgens de specifieke procedures (van raadpleging en onderhandeling) die daarvoor bepaald zijn:

  • Wanneer er niet gewerkt wordt tussen middernacht en 5 uur 's morgens, moet het arbeidsreglement gewijzigd worden.
  • Wanneer het nachtwerk prestaties omvat tussen middernacht en 5 uur 's morgens, moet de invoering van het nachtwerk voorafgegaan worden door een overlegprocedure.

Begeleidende maatregelen en premie

Er werden een aantal begeleidende maatregelen ingevoerd voor werknemers die op regelmatige basis nachtwerk uitvoeren:

  • Nieuwe werknemers mogen enkel op vrijwillige basis nachtwerk uitvoeren.
  • Wanneer er zich gezondheidsproblemen voordoen die te maken hebben met nachtwerk, kan de arbeidsgeneesheer beslissen de werknemer niet langer 's nachts te laten werken.
  • Oudere werknemers (55 jaar en ouder), die 20 jaar nachtarbeid verrichten, hebben het recht een arbeidsregeling zonder nachtarbeid aan te vragen, zonder dat hiervoor medische redenen moeten worden ingeroepen.
  • Jonge werknemers en zwangere werkneemsters kunnen slechts onder specifieke voorwaarden nachtwerk verrichten.

Werknemers die 's nachts werken hebben recht op een premie. Het bedrag van deze premie is vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Veiligheid en gezondheid

Alle nachtarbeiders worden beschouwd als werknemers die een activiteit met welbepaald risico uitoefenen en zijn als zodanig onderworpen aan een specifiek gezondheidstoezicht. De voorafgaande gezondheidsbeoordeling moet vaststellen of de individuele eigenschappen van de werknemer verenigbaar zijn met alle risico's die zijn toekomstige activiteit met zich mee gaat brengen. De risico's worden aan het licht gebracht door middel van een specifieke risicoanalyse die de werkgever voor alle nachtarbeid moet uitvoeren.

Meer informatie op deze site

Bij nachtarbeid onder het thema Arbeidsreglementering vindt u meer informatie over arbeidsduur en rusttijden, en bij nachtarbeid en ploegenarbeid onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie over veiligheid en gezondheid.

Bijkomende inlichtingen

Bij de regionale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten.

Over welzijn op het werk:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens