NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Feestdagen

Voorstelling

De regelgeving in verband met arbeidsduur en rusttijden bepaalt dat werknemers niet tewerkgesteld mogen worden op feestdagen. Deze feestdagen zijn voor alle werknemers vastgelegd:

  • 1 januari;
  • Paasmaandag;
  • 1 mei;
  • Hemelvaartsdag;
  • Pinkstermaandag;
  • 21 juli;
  • Tenhemelopneming (15 augustus);
  • Allerheiligen (1 november);
  • Wapenstilstand (11 november);
  • Kerstmis (25 december).

Wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag kan worden vastgesteld door de paritaire organen (ondernemingsraad, paritair comité).

Arbeid tijdens de feestdagen kan worden toegelaten in alle gevallen waarin zondagarbeid toegestaan is.

Wanneer een werknemer tijdens een feestdag werd tewerkgesteld, heeft hij recht op een inhaalrust. Deze rust moet worden toegekend binnen zes weken die op de feestdag volgen.

Loon voor de feestdagen

De werknemer heeft recht op loon voor elke feestdag of vervangingsdag tijdens welke hij niet werd tewerkgesteld, en ook voor elke inhaalrustdag.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens