NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Voorstelling

De maatregelen van de algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week, van de collectieve arbeidsduurvermindering tot minder dan 38 uren per week en van de vierdagenweek worden bepaald door de hoofdstukken II en III van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven. Deze wet kadert in de regelgeving betreffende de arbeidsduur en de rusttijden.

De algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week is verplicht vanaf 1 januari 2003. De invoering van deze regeling mocht geen loonsverlaging tot gevolg hebben.

Collectieve arbeidsduurvermindering onder 38 uren per week en vierdagenweek

In tegenstelling tot de algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week, zijn de collectieve arbeidsduurvermindering onder 38 uren per week en de invoering van een vierdagenweek zuiver conventioneel. Dit wil zeggen dat ze niet verplicht zijn, maar volledig berusten op vrijwilligheid.

Het stelsel van arbeidsduurvermindering onder de 38 uren per week en de vierdagenweek kunnen op twee manieren worden ingevoerd:

Om ondernemingen ertoe aan te zetten de arbeidsduur te verminderen tot minder dan 38 uur of een vierdagenweek in te voeren, wordt voor deze werkgevers een vermindering van de sociale bijdragen voorzien. Om van de bijdragevermindering te genieten, moet de werkgever een aantal bijkomende inlichtingen vermelden in zijn kwartaalaangifte voor de RSZ.

Meer informatie op deze site

Bij collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek onder het thema Arbeidsreglementering vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens