NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Statistieken

De rubriek “Structurele indicatoren werkgelegenheid en arbeidsmarkt” bevat een ruim overzicht aan gegevens op jaarbasis over de arbeidsmarkt in België en de gewesten in al zijn aspecten en plaatst deze in het perspectief van de Europese Unie.  Het gaat ondermeer om informatie over werkgelegenheid, werkloosheid, opleiding, gezin en arbeid…  De reeks omvat ondermeer de indicatoren die in het kader van de Europese Werkgelegenheidsstrategie worden opgesteld, alsook de indicatorenreeks “Kwaliteit van de arbeid” en andere indicatorenprocessen.

Onder “Korte termijn-indicatoren arbeidsmarkt” worden gegevens op maand- of kwartaalbasis samengebracht die toelaten de toestand van de Belgische arbeidsmarkt van nabij te volgen. 

Gegevens over de Sociale Maribel en het Betaald Educatief Verlof komen aan bod onder “Algemene werkgelegenheidsmaatregelen”.

Gegevens over meer specifieke maatregelen zoals de dienstencheques, de PWA’s, Activa, SINE, de loopbaanonderbrekingen en de eerste aanwervingen kunnen worden teruggevonden bij “Maatregelen ten gunste van doelgroepen”.

De rubriek “Index van de conventionele lonen en arbeidsduur” volgt de evoluties van de lonen en de arbeidsduur die het gevolg zijn van de sectorale onderhandelingen.  Het gaat enerzijds om de loonstijgingen die gebaseerd zijn op de automatische koppeling van de lonen aan de prijzen, en anderzijds om collectieve loonstijgingen die worden afgesproken in de paritaire comités.

De rubriek “Arbeidskaarten” biedt toegang tot tabellen omtrent het aantal uitgereikte arbeidskaarten waarmee toegang tot de Belgische arbeidsmarkt kan worden bekomen.

Onder “Arbeidsrekeningen vanaf 2000” kan vooralsnog enkel de maandelijkse evolutie van de werkloosheidscijfers worden opgevraagd. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens