NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 304 - PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF

  • wijziging en coördinatie van de statuten van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap (PDF, 647 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 28/03/2019
   • Neerleggingsdatum: 02/04/2019
   • Registratiedatum: 08/04/2019
   • Registratienummer: 151285
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/05/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • verduidelijking van het begrip 'taakloon in de sector' (PDF, 194 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 28/03/2019
   • Neerleggingsdatum: 02/04/2019
   • Registratiedatum: 08/04/2019
   • Registratienummer: 151284
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/05/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 157 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; zie artikelen 1 en 2, eerste lid
   • Niet van toepassing op: werknemers en werkgevers die ressorteren onder de PC's 223-227-302 en303 (zie artikel 2, tweede lid)
   • Datum ondertekening: 16/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 22/01/2019
   • Registratiedatum: 20/02/2019
   • Registratienummer: 150611
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • loonvoorwaarden in de sector van de podiumtoneelvoorstellingen (PDF, 4,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: onderneming die al dan niet gesubsidieerd zijn waarvan de maatschappelijke zetel zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt en ingeschreven zijn bij de RSZ in de Franse of Duitse taalrol
   • Niet van toepassing op: de werknemers bedoeld in de cct van 28/01/2005 (nr.74349/CO/304)betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden voor de musici en de 'Opéra Royal de Wallonie'
   • Datum ondertekening: 21/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149470
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Tekst verbeterd op: 27/02/2019
   • Onderwerp: LONEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, DEELTIJDSE ARBEID
  • toekenning ecocheques (PDF, 308 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; werkgever, erkend en gesubsidieerd op basis van één van de volgende decreten en/of reglementeringen : kunstendecreet, de nominatim in programma H beleidsdomein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid ingeschreven organisaties, circusdecreet, decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, transitiereglement, continuering van de provinciale subsidies,...; ...decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (participatiedecreet), reglement publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds(VAF) voor de organisaties met internationale uitstraling of structurele werkingen. Zie artikel 1.
   • Datum ondertekening: 21/11/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149469
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/02/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/03/2019
   • Tekst verbeterd op: 09/01/2019
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • eindejaarspremie (PDF, 329 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; werkgever, erkend en gesubsidieerd op basis van één van de volgende decreten en/of reglementeringen : kunstendecreet, de nominatim in programma H beleidsdomein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid ingeschreven organisaties, circusdecreet, decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, transitiereglement, continuering van de provinciale subsidies, ...; ...decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (participatiedecreet), reglement publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) voor de organisaties met internationale uitstraling of structurele werkingen. Zie artikel 1.
   • Datum ondertekening: 21/11/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149468
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2019
   • Tekst verbeterd op: 09/01/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • wijziging sectorplan voor aanvullend pensioen (PDF, 11,7 MB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon zijn met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon zijn met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven zijn bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 27/09/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/10/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149467
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • wijziging en coördinatie van de statuten van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap (PDF, 705 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon waarvan de maatschappelijke zetel zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt en ingeschreven zijn bij de RSZ in de Nederlandse taalrol; rechtspersoon waarvan de maatschappelijke zetel zich in het Vlaamse Gewest bevindt
   • Datum ondertekening: 20/06/2018
   • Einde geldigheidsduur: 27/03/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2018
   • Registratiedatum: 06/07/2018
   • Registratienummer: 146630
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2018
   • Tekst verbeterd op: 24/08/2018
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 59 jaar - beroepsloopbaan van 40 jaar (PDF, 216 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 17/01/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2018
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144470
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/08/2018
   • Tekst verbeterd op: 28/03/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 62 jaar (PDF, 163 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 04/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144379
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/06/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • koppeling van de bezoldigingen en vergoedingen aan de afgevlakte gezondheidsindex (PDF, 714 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 04/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144378
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2018
   • Tekst verbeterd op: 29/03/2018
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • toekenning ecocheques (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; werkgever, erkend en gesubsidieerd op basis van één van de volgende decreten en/of reglementeringen : kunstendecreet, decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid, circusdecreet, de nominatim in programma H Beleidsdomein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid ingeschreven organisaties
   • Datum ondertekening: 25/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143016
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/07/2018
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • eindejaarspremie (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; werkgever, erkend en gesubsidieerd op basis van één van de volgende decreten en/of reglementeringen : kunstendecreet, decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid, circusdecreet, de nominatim in programma H Beleidsdomein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid ingeschreven organisaties
   • Datum ondertekening: 25/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143015
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/07/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 946 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 28/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 06/07/2017
   • Registratiedatum: 02/08/2017
   • Registratienummer: 140757
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/04/2018
   • Tekst verbeterd op: 19/01/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 98 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werkgevers met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ingeschreven zijn bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; zie artikelen 1 en 2
   • Datum ondertekening: 28/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 06/07/2017
   • Registratiedatum: 02/08/2017
   • Registratienummer: 140756
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/05/2018
   • Onderwerp: LONEN, VAKANTIEGELD, ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, DEELTIJDSE ARBEID
  • wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunstenvan de Vlaamse Gemeenschap (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 26/04/2017
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139264
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2017
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden - Nederlands taalgebied (PDF, 674 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: de maatschappelijke zetel bevindt zich hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de werkgever is ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de RSZ
   • Datum ondertekening: 19/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 19/01/2017
   • Registratiedatum: 21/02/2017
   • Registratienummer: 138114
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/02/2018
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, ECOCHEQUES, VAKANTIEGELD, EINDEJAARSPREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, DEELTIJDSE ARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 78 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 30/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134510
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/10/2017
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, DEELTIJDSE ARBEID, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 193 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werknemers die een eerste aanvraag of een aanvraag tot verlenging indienden na 1 juli 2014
   • Datum ondertekening: 22/01/2016
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 26/01/2016
   • Registratiedatum: 25/03/2016
   • Registratienummer: 132343
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/02/2017
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • verlenging van de cao van 27/02/2013 inzake de invoering van een systeem van ecocheques (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; werkgevers erkend en gesubsidieerd op basis van het kunstdecreet, het programma H Beleidsdomein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid, het circusdecreet of het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid
   • Datum ondertekening: 22/01/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 22/01/2016
   • Registratiedatum: 25/03/2016
   • Registratienummer: 132342
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/02/2017
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • eindejaarspremie (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; werkgevers erkend en gesubsidieerd op basis van het kunstdecreet, het programma H Beleidsdomein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid, het circusdecreet of het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid
   • Datum ondertekening: 22/01/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 26/01/2016
   • Registratiedatum: 25/03/2016
   • Registratienummer: 132341
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/01/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • functieclassificatie (PDF, 2,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werknemers en werkgevers, betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap op basis van het decreet van 2 april 2004, met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de RSZ; zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 18/03/2015
   • Neerleggingsdatum: 09/04/2015
   • Registratiedatum: 27/07/2015
   • Registratienummer: 128246
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/09/2016
   • Tekst verbeterd op: 12/04/2016
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep, of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering
   • Datum ondertekening: 17/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2015
   • Registratiedatum: 07/07/2015
   • Registratienummer: 127863
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/02/2016
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 176 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: directiepersoneel en leidinggevend personeel
   • Datum ondertekening: 17/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2015
   • Registratiedatum: 07/07/2015
   • Registratienummer: 127862
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 17/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2015
   • Registratiedatum: 07/07/2015
   • Registratienummer: 127861
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2016
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • functieclassificatie in de sector van de dramatische kunst shows theatrale expressie (PDF, 471 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die al dan niet gesubsidieerd zijn waarvan de maatschappelijke zetel zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt en ingeschreven zijn bij de RSZ in de Franse of Duitse taalrol
   • Niet van toepassing op: 'Opéra royal de Wallonie'; werkenemers bedoeld door de collectieve arbeidsoverseenkomst van 28/01/2005 (nr. 74349/CO/304)
   • Datum ondertekening: 25/02/2015
   • Neerleggingsdatum: 25/02/2015
   • Registratiedatum: 31/03/2015
   • Registratienummer: 126238
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 21/05/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2014
   • Registratiedatum: 28/10/2014
   • Registratienummer: 123964
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/11/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/11/2015
   • Tekst verbeterd op: 23/07/2015
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 247 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 09/07/2014
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 122993
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • eindejaarspremie (PDF, 320 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 28/01/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 04/02/2014
   • Registratiedatum: 04/04/2014
   • Registratienummer: 120649
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/11/2014
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 563 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werkgevers met maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, ingeschreven op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 03/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2013
   • Registratiedatum: 18/02/2014
   • Registratienummer: 119536
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/03/2016
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • eindejaarspremie (PDF, 453 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; werkgevers erkend en gesubsidieerd op basis van het kunstdecreet, het programma H Beleidsdomein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid, het circusdecreet of het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid
   • Datum ondertekening: 01/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/10/2013
   • Registratiedatum: 11/10/2013
   • Registratienummer: 117353
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2014
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 544 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 04/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 11/09/2013
   • Registratiedatum: 01/10/2013
   • Registratienummer: 117180
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/10/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/03/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 1,2 MB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: al dan niet gesubsidieerde ondernemingen die Frans- of Duitstalige podiumtoneelvoorstellingen produceren en/of verspreiden in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die ingeschreven zijn op de Frans- of Duitstalige taalrol bij de RSZ
   • Niet van toepassing op: Opéra royal de Wallonie alsook de werknemers bedoeld in de cao van 28/01/2005 (nr. 74349/CO/304) houdende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de musici
   • Datum ondertekening: 18/06/2013
   • Einde geldigheidsduur: 21/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 18/06/2013
   • Registratiedatum: 20/06/2013
   • Registratienummer: 115649
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/03/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2014
   • Onderwerp: LONEN, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • eindejaarspremie (PDF, 457 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; werkgever, erkend en gesubsidieerd op basis van één van de volgende decreten en/of reglementeringen : kunstendecreet, decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid, circusdecreet, de nominatim in programma H Beleidsdomein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid ingeschreven organisaties
   • Datum ondertekening: 27/03/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 29/03/2013
   • Registratiedatum: 25/04/2013
   • Registratienummer: 114794
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2014
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • systeem van ecocheques (PDF, 413 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; werkgever, erkend en gesubsidieerd op basis van één van de volgende decreten en/of reglementeringen : kunstendecreet, decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid, circusdecreet, de nominatim in programma H Beleidsdomein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid ingeschreven organisaties
   • Datum ondertekening: 27/02/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2013
   • Registratiedatum: 26/03/2013
   • Registratienummer: 114271
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2013
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 346 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; organisatie die een toelage krijgt van de Vlaamse Gemeenschap op basis van het decreet van 02/04/2004 houdende de subsidiëring van de kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor de kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten (B.S. van 06/07/2004); zie artikel 1, punten 4 en 5
   • Datum ondertekening: 06/02/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113875
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/12/2013
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 311 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werkgevers die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector van de dramatische kunst; Opéra royal de Wallonie; ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de CAO Podiumkunsten van 29/01/2009 (nr. 95487/CO/304)
   • Datum ondertekening: 06/02/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113874
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/12/2013
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • bedrag van de forfaitaire maaltijdvergoeding (PDF, 170 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 06/02/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113873
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2013
   • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES
  • bijkomende opleidingsinitiatieven (PDF, 197 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 05/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2012
   • Registratiedatum: 02/01/2013
   • Registratienummer: 112628
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • ecocheques (PDF, 439 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; werkgever, erkend en gesubsidieerd op basis van één van de volgende decreten en/of reglementeringen : kunstendecreet, decreet lokaal cultuurbeleid, circusdecreet, organisaties die de personeelsleden tewerkstellen in een voormalig geregulariseerd DAC statuut, de nominatim in programma H CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid
   • Datum ondertekening: 05/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2012
   • Registratiedatum: 02/01/2013
   • Registratienummer: 112627
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2013
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 226 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werknemers met een loopbaan van 38 jaar en werkneemsters met een loopbaan van 35 jaar
   • Datum ondertekening: 05/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2012
   • Registratiedatum: 02/01/2013
   • Registratienummer: 112626
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • loonvoorwaarden (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: al dan niet gesubsidieerde ondernemingen die Frans- of Duitstalige podiumtoneelvoorstellingen produceren en/of verspreiden in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die ingeschreven zijn op de Frans- of Duitstalige taalrol bij de RSZ
   • Datum ondertekening: 23/10/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2013
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2012
   • Registratiedatum: 22/11/2012
   • Registratienummer: 112182
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 182 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 30/08/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/08/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105805
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/07/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 195 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 30/08/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 30/08/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105804
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/07/2012
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 30/08/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 30/08/2010
   • Registratiedatum: 08/09/2010
   • Registratienummer: 101545
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/03/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 16 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 28/10/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 29/10/2009
   • Registratiedatum: 10/12/2009
   • Registratienummer: 96354
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/08/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 26/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96080
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 1,3 MB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: vermakelijkheidsbedrijven van 'podiumkunsten' zoals beschreven in het artikel 1
   • Datum ondertekening: 29/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 16/02/2009
   • Registratiedatum: 04/11/2009
   • Registratienummer: 95487
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • minderjarige lerenden (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 05/05/2009
   • Neerleggingsdatum: 06/05/2009
   • Registratiedatum: 18/05/2009
   • Registratienummer: 92147
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/12/2009
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ARBEIDSDUUR IN UREN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werkgever waarvan de maatschappelijke zetel zich in het Waalse Gewest bevindt; werkgever waarvan de maatschappelijke zetel zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt en ingeschreven is bij de RSZ in de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 29/01/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2009
   • Registratiedatum: 18/05/2009
   • Registratienummer: 92145
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/12/2009
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 270 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 29/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2009
   • Registratiedatum: 14/04/2009
   • Registratienummer: 91807
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/11/2015
   • Tekst verbeterd op: 23/07/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen (PDF, 617 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 03/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 16/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91037
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen (PDF, 586 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 15/10/2008
   • Neerleggingsdatum: 03/11/2008
   • Registratiedatum: 18/11/2008
   • Registratienummer: 89628
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/12/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 14 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 26/08/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/08/2008
   • Registratiedatum: 16/09/2008
   • Registratienummer: 89187
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/03/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 31/01/2008
   • Einde geldigheidsduur: 20/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2008
   • Registratiedatum: 15/05/2008
   • Registratienummer: 88263
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werkgevers die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de CAO 80494/CO/304, ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector van de dramatische kunst en de Koninklijke Opera van Wallonië
   • Datum ondertekening: 10/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 11/02/2008
   • Registratienummer: 86816
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/11/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/03/2009
   • Onderwerp: LONEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 10/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 17/01/2008
   • Registratienummer: 86377
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 10/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86327
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/01/2009
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectorplan voor een aanvullend pensioen (PDF, 287 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 28/09/2006
   • Neerleggingsdatum: 06/10/2006
   • Registratiedatum: 13/10/2006
   • Registratienummer: 80946
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van het toepassingsgebied van de c.a.o. (74349/CO/304) :loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werkgevers die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussen- persoon in dienst nemen
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de c.a.o. podiumkunsten van 07/07/2006; ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector van de dramatische kunst & de Koninklijke Opera van Wallonie
   • Datum ondertekening: 07/07/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/07/2006
   • Registratiedatum: 27/09/2006
   • Registratienummer: 80847
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/10/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LONEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, AANWERVING
  • loon- en arbeidsvoorwaarden "podiumkunsten" (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: zoals bepaald in artikel 1
   • Datum ondertekening: 07/07/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/07/2006
   • Registratiedatum: 28/07/2006
   • Registratienummer: 80494
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LONEN, VAKANTIEGELD, EINDEJAARSPREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, DEELTIJDSE ARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 22/11/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2005
   • Registratiedatum: 22/12/2005
   • Registratienummer: 77836
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/10/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Sectorplan voor een aanvullend pensioen (PDF, 868 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 05/07/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 25/07/2005
   • Registratiedatum: 02/12/2005
   • Registratienummer: 77419
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/04/2009
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • maatregelen ten gunste van oudere werknemers (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 05/07/2005
   • Neerleggingsdatum: 25/07/2005
   • Registratiedatum: 01/08/2005
   • Registratienummer: 75909
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/10/2006
   • Onderwerp: WELZIJN OP HET WERK
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 236 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werkgevers die musici en/of zangers rechtstreeks or via een tussenpersoon in dienst nemen
   • Niet van toepassing op: Opéra royal de Wallonie; ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de CAO Vlaamse Podiumkunsten van 08/10/2002 (nr. 65992/CO), verlengd door de CAO van 01/07/2004 (nr. 72663/CO); ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector van de dramatische kunst
   • Datum ondertekening: 28/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2005
   • Registratiedatum: 29/03/2005
   • Registratienummer: 74349
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/04/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/10/2006
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN
  • non-discriminatiecode (PDF, 121 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op voorwaarde en beperkt tot de inschrijving op de Nederlandse taalrol bij de RSZ
   • Datum ondertekening: 28/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2005
   • Registratiedatum: 29/03/2005
   • Registratienummer: 74348
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/04/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/10/2006
   • Onderwerp: OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, DISCRIMINATIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 28/01/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2005
   • Registratiedatum: 07/03/2005
   • Registratienummer: 74119
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/10/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • bepaling en aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen geïnd door de RSZ (PDF, 99 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 01/07/2004
   • Neerleggingsdatum: 08/09/2004
   • Registratiedatum: 08/10/2004
   • Registratienummer: 72732
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/10/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/01/2007
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die rechtstreeks of via een tussenpersoon musici en/of zangersin dienst nemen; ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit niet valt onder het PC 304 : gelden enkel de bepalingen die betrekking hebben op podiumartiesten
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector dramatische kunst; Koninklijke Opera van Wallonië; ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van CAO Podiumkunsten afgesloten op 08/10/2002 (nr. 65.992/CO/304)
   • Datum ondertekening: 01/07/2004
   • Einde geldigheidsduur: 27/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 08/09/2004
   • Registratiedatum: 08/10/2004
   • Registratienummer: 72731
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/10/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2006
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap; rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; Rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels HoofstedelijkGewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 23/03/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 16/04/2004
   • Registratiedatum: 28/06/2004
   • Registratienummer: 71701
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/12/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: Rechtspersoon met maatschapelijke zetel in het Vlaamse Gewest; Rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 23/03/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 16/04/2004
   • Registratiedatum: 18/05/2004
   • Registratienummer: 71236
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/12/2005
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • bijdragen voor de risicogroepen geind door de RSZ (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 23/03/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 16/04/2004
   • Registratiedatum: 18/05/2004
   • Registratienummer: 71234
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/12/2005
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: vereniging zijn waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op het Nederlandse taalrol.; vereniging zijn waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest
   • Datum ondertekening: 12/09/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 23/09/2003
   • Registratiedatum: 03/10/2003
   • Registratienummer: 67867
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/01/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/03/2007
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en stelsel van aanmoed (PDF, 131 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brusselse hoofdstedelijke Gewest, op voorwaarde en beperkt tot de inschrijving op de Nederlandse taalrol bij de RSZ
   • Datum ondertekening: 26/03/2002
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2002
   • Registratiedatum: 09/01/2003
   • Registratienummer: 65002
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2004
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • Tewerkstellings- en vormingsinitiatieven (PDF, 126 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werkgevers aangesloten bij de "Vlaamse Directies voor Podiumkunsten vzw"
   • Datum ondertekening: 26/03/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2004
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2002
   • Registratiedatum: 17/09/2002
   • Registratienummer: 63924
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 57 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: Verenigingen opgericht overeenkomstig de Wet van 27/06/1921; organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 25/09/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2001
   • Registratiedatum: 14/05/2002
   • Registratienummer: 62491
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/06/2004
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 12/12/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2001
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62139
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 141 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: Vereniging zijn waarvan de maatschappijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest; Vereniging zijn waarvan de maatschappijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; Verenigingen opgericht overeenkomstig de Wet van 27/06/1921
   • Datum ondertekening: 29/06/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2001
   • Registratiedatum: 23/11/2001
   • Registratienummer: 59860
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/12/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Niet van toepassing op: Ondernemingen die vallen onder de CAo Podiumkunsten van 19.01.1999 (50362/CO); Ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector van de dramatische kunst; Koninklijke Opera van Wollonië
   • Datum ondertekening: 14/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 27/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 12/04/2001
   • Registratiedatum: 28/09/2001
   • Registratienummer: 58945
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/10/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2003
   • Onderwerp: LONEN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 610 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: Podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 14/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 12/04/2001
   • Registratiedatum: 27/07/2001
   • Registratienummer: 58168
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 09/12/1999
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2017
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2000
   • Registratiedatum: 03/04/2000
   • Registratienummer: 54498
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/02/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Onderwerp: LONEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Datum ondertekening: 09/12/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2000
   • Registratiedatum: 03/04/2000
   • Registratienummer: 54497
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/04/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/07/2002
   • Onderwerp: LONEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN
  • vorming en tewerkstelling voor 1999-2000 (PDF, 135 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: aangesloten bij de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten vzw
   • Datum ondertekening: 09/12/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2000
   • Registratiedatum: 27/01/2000
   • Registratienummer: 53734
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2003
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 794 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector "dramatische kunst"; Koninklijke Opera van Wallonië; ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van CAO Podiumkunsten afgesloten op 19/01/1999 (nr 50362/CO/304)
   • Datum ondertekening: 01/07/1999
   • Einde geldigheidsduur: 27/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/07/1999
   • Registratiedatum: 20/12/1999
   • Registratienummer: 53396
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2000
   • Onderwerp: LONEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 106 KB)
   • Nummer paritair comité: 304
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
   • Toepassingsgebied: werkgevers erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschapen aangesloten bij de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten V.Z.W.
   • Datum ondertekening: 31/05/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 04/06/1999
   • Registratiedatum: 09/07/1999
   • Registratienummer: 51335
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/05/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/07/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens