NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 329.01 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 (PDF, 353 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 14/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152798
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,9 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 14/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152797
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • verduidelijking van het begrip 'taakloon' (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 14/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152796
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: LONEN
  • vastlegging van het vaste bedrag van de eindejaarspremie (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2018
   • Registratiedatum: 07/01/2019
   • Registratienummer: 149893
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/06/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 (PDF, 408 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 20/04/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2018
   • Registratiedatum: 09/05/2018
   • Registratienummer: 146025
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/05/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2018
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • vastlegging van het vaste bedrag van de eindejaarspremie (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2018
   • Registratiedatum: 05/03/2018
   • Registratienummer: 145028
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectorale pensioentoezegging voor 2016 (PDF, 81 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: zie artikel 2 en 3
   • Datum ondertekening: 14/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2017
   • Registratiedatum: 06/07/2017
   • Registratienummer: 140189
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/10/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van het vaste bedrag van de eindejaarspremie (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/11/2016
   • Neerleggingsdatum: 30/11/2016
   • Registratiedatum: 09/01/2017
   • Registratienummer: 136884
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/10/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • wijziging pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 329.01 (PDF, 337 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: de in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers; werknemers met contract van interimarbeid; werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contract; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en; personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60§7 van de organiekewet van 08.07.1976 OCMW's en tewerkgesteld in het dader van artikel 78van het KB van 25.11.1991 ; werknemers die al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt..; ..voor het wettelijk aanvullend pensioen, geregeld door het KB van 27/07/1971; coöperanten van Belgische NGO's,die werken in het buitenlanden voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid en niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 26/09/2016
   • Neerleggingsdatum: 14/11/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136312
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/09/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/09/2017
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: - werknemers met een contract van interimarbeid; - werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract; - leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; - arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, §7 van de organieke wet van 8.7.1976;; - werknemers die alctiviteiten uitoefenen terwijl zij een wettelijk rustpensioen genieten; - erkende beroepsjournalisten; - coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties; - niet aan RSZ onderworpen werknemers;; - de in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordening inzake de sociale zekerheid
   • Datum ondertekening: 12/09/2016
   • Neerleggingsdatum: 20/09/2016
   • Registratiedatum: 21/10/2016
   • Registratienummer: 135596
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/11/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 08/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2016
   • Registratiedatum: 25/07/2016
   • Registratienummer: 134125
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/05/2017
   • Onderwerp: BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten; arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden worden betaald (zie artikel 3)
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid
   • Datum ondertekening: 08/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2016
   • Registratiedatum: 25/07/2016
   • Registratienummer: 134124
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/04/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, OPZEGGING/ONTSLAG, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 03/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2015
   • Registratiedatum: 10/02/2016
   • Registratienummer: 131286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/01/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 319 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden of erkend zijn door de Vlaamse overheid (zie de cao)
   • Datum ondertekening: 06/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/04/2014
   • Registratiedatum: 10/02/2016
   • Registratienummer: 131253
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/08/2016
   • Tekst verbeterd op: 07/04/2016
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • overplaatsing van de zetel van het Sociaal Fonds 329.01 tweede pensioenpijler (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 03/02/2015
   • Neerleggingsdatum: 02/06/2015
   • Registratiedatum: 18/06/2015
   • Registratienummer: 127428
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/12/2015
   • Tekst verbeterd op: 22/09/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 03/02/2015
   • Neerleggingsdatum: 08/04/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126650
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van het vaste bedrag van de eindejaarspremie (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 19/02/2015
   • Registratiedatum: 31/03/2015
   • Registratienummer: 126239
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/09/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • pensioentoezegging (PDF, 151 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienstvoor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (art. 3)
   • Datum ondertekening: 12/09/2014
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2014
   • Registratiedatum: 24/11/2014
   • Registratienummer: 124311
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/12/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2015
   • Tekst verbeterd op: 22/09/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 990 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; zie: art. 3
   • Datum ondertekening: 02/04/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/07/2014
   • Registratiedatum: 16/09/2014
   • Registratienummer: 123376
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 24/04/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • percentage van de bijdragen 2014 voor het Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 02/04/2014
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122580
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/05/2015
   • Tekst verbeterd op: 25/02/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loonvoorwaarden (PDF, 891 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector beroepsopleiding (zie: art; 1°
   • Niet van toepassing op: organisaties die onder het toepassingsgebied vallen van de cao van 24/11/2003 (69344/CO/329)
   • Datum ondertekening: 06/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 14/01/2014
   • Registratiedatum: 26/03/2014
   • Registratienummer: 120397
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/12/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/02/2015
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loonvoorwaarden (PDF, 403 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sportfederaties en koepelorganisaties die erkend en gesubsidieerd zijn op basis van respectievelijk deel II en III van het decreet van 13/07/2001 dat de erkenning en subsidiëring regelt van de sportfederaties
   • Datum ondertekening: 11/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117661
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/01/2015
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 386 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 11/06/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117649
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/11/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sectorale pensioentoezegging voor 2012 (PDF, 466 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 11/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/07/2013
   • Registratiedatum: 05/08/2013
   • Registratienummer: 116485
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 552 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de cultuurspreiding; zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 27/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 25/07/2013
   • Registratiedatum: 05/08/2013
   • Registratienummer: 116484
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loonvoorwaarden (PDF, 683 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: milieusector; zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 27/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 25/07/2013
   • Registratiedatum: 05/08/2013
   • Registratienummer: 116483
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 23/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 31/01/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113862
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/07/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sectoren maatschappelijk opbouwwerk en integratiecentra en sectoren sociaal-cultureel werk die gesubsidieerd of erkend worden door de Vlaamse overheid
   • Datum ondertekening: 14/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2012
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113861
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectorale pensioentoezegging (PDF, 417 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 23/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 14/01/2013
   • Registratiedatum: 01/02/2013
   • Registratienummer: 113226
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomsten voor kwaliteitsbevordering (PDF, 400 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/09/2012
   • Neerleggingsdatum: 23/10/2012
   • Registratiedatum: 29/10/2012
   • Registratienummer: 111907
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (PDF, 459 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 21/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2012
   • Registratiedatum: 10/04/2012
   • Registratienummer: 109271
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/05/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie - basiseducatie (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2011
   • Registratiedatum: 05/03/2012
   • Registratienummer: 108598
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/05/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie - opbouwwerk (PDF, 205 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2011
   • Registratiedatum: 05/03/2012
   • Registratienummer: 108597
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie - erkende integratiecentra (PDF, 232 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2011
   • Registratiedatum: 05/03/2012
   • Registratienummer: 108596
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/04/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 297 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Cultuur of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie; deelsectoren: sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - cultuurcentra en 'De Rand' - volkscultuur - amateurkunsten -archief- en documentatiecentra - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren (een subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project wordt niet beschouwd als een erkenning of een subsidiëring)
   • Datum ondertekening: 29/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2011
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108061
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/05/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie - vaststelling van het bedrag van de premie (PDF, 616 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis een of meer van decreten en besluiten die in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn opgenomen
   • Niet van toepassing op: deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming; organisaties die onder een van de collectieve arbeidsovereenkomsten vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel; doelgroepwerknemers (tijdelijke werkervarings- en doorstromings- contracten)
   • Datum ondertekening: 29/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2011
   • Registratiedatum: 17/01/2012
   • Registratienummer: 107769
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/04/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • middelen voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling (PDF, 227 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107550
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/05/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 492 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis een of meer van decreten en besluiten die in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn opgenomen
   • Niet van toepassing op: deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming; organisaties die onder een van de collectieve arbeidsovereenkomsten vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel; doelgroepwerknemers (tijdelijke werkervarings- en doorstromingscontracten)
   • Datum ondertekening: 07/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/09/2011
   • Registratiedatum: 06/10/2011
   • Registratienummer: 106147
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/03/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 267 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 12/08/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105812
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/07/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 301 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - cultuurcentra en 'De Rand' - volkscultuur - amateurkunsten -archief- en documentatiecentra - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren (een subsidiëringvoor een geregulariseerd DAC-project wordt niet beschouwd als een erkenning of een subsidiëring)
   • Datum ondertekening: 07/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2011
   • Registratiedatum: 10/05/2011
   • Registratienummer: 104100
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 191 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 01/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2011
   • Registratiedatum: 26/04/2011
   • Registratienummer: 103970
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/05/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,9 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: art. 3; in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid
   • Datum ondertekening: 01/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 13/04/2011
   • Registratiedatum: 26/04/2011
   • Registratienummer: 103968
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/05/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/12/2013
   • Tekst verbeterd op: 25/03/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 184 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 07/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103540
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 177 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de door de Vlaamse Overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 07/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2011
   • Registratiedatum: 14/03/2011
   • Registratienummer: 103486
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/11/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 233 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de Basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie
   • Datum ondertekening: 07/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2011
   • Registratiedatum: 03/03/2011
   • Registratienummer: 103324
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • professionele vorming (PDF, 141 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102069
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/03/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • middelen 2010 voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling (PDF, 308 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/04/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2010
   • Registratiedatum: 15/06/2010
   • Registratienummer: 99854
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 173 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/04/2010
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2010
   • Registratiedatum: 15/06/2010
   • Registratienummer: 99853
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/11/2010
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 652 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2009
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97544
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • eindejaarspremie (PDF, 742 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - cultuurcentra en 'De Rand' - volkscultuur - amateurkunsten -archief- en documentatiecentra - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren (een subsidiëringvoor een geregulariseerd DAC-project wordt niet beschouwd als een erkenning of een subsidiëring)
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2008
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97525
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/10/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 797 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis een of meer van decreten en besluiten die in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn opgenomen
   • Niet van toepassing op: deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming; organisaties die onder een van de collectieve arbeidsovereenkomsten vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel; doelgroepwerknemers (tijdelijke werkervarings- en doorstroomingscontracten)
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2008
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97524
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 295 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: volgende deelsectoren: sociaal-cultureel volwassenwerk, jeugdwerk, cultuurcentra & "De Rand", volkscultuur, amateurkunsten, archief- en documentatiecentra & de federaties en steunpunten van deze deelsectoren
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97523
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 425 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van één of meer van de decreten en besluiten die als bijlage 1 bij de overeenkomst zijn opgenomen
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97522
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid en die behoren tot de volgende deelsectoren :; sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - cultuurcentra en 'De Rand' - volkscultuur - amateurkunsten -archief- en documentatiecentra - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren (een subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project wordt niet beschouwd als een erkenning of een subsidiëring)
   • Datum ondertekening: 24/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97000
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 24/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96999
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 24/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96998
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/10/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: deelsectoren basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de basiseducatie
   • Datum ondertekening: 24/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96997
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van een of meer van de decreten en besluiten die in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn opgenomen
   • Niet van toepassing op: deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming; organisaties die onder een van de collectieve arbeidsovereenkomsten vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel
   • Datum ondertekening: 24/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96996
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • professionele vorming (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 18/05/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2009
   • Registratiedatum: 05/08/2009
   • Registratienummer: 93433
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/04/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2008
   • Registratiedatum: 15/12/2008
   • Registratienummer: 89844
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de Basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2008
   • Registratiedatum: 09/12/2008
   • Registratienummer: 89814
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/07/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 14 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2008
   • Registratiedatum: 09/12/2008
   • Registratienummer: 89813
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/07/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • middelen voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling in de socioculturele sector (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 17/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88684
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88457
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/12/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88456
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/12/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 16 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de Basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88455
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/12/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • middelen voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling in de socioculturele sector (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 15/04/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 21/04/2008
   • Registratiedatum: 29/04/2008
   • Registratienummer: 88088
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • middelen voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 10/03/2008
   • Registratienummer: 87305
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/03/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WELZIJN OP HET WERK
  • eindejaarspremie (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - de cultuurcentra en 'De Rand' - de volkscultuur - de amateurkunsten - archief- en documentatiecentra - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren
   • Datum ondertekening: 22/01/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2007
   • Registratiedatum: 06/02/2007
   • Registratienummer: 81906
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/08/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociaal cultureel werk dat decretaal erkend is of gesubsidieerd wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Administratie Cultuur of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de VGC; sociaal-cultureel volwassenenwerk, jeugdwerk, cultuurcentra en 'De Rand', volkscultuur, amateurkunsten, archief- en documentatiecentra, federaties en steunpunten van deze subsectoren (zie details in het artikel 1 van de huidige overeenkomst)
   • Niet van toepassing op: elke subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81545
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • middelen voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling in desector (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81544
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81543
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81542
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/07/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81531
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2008
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN
  • eindejaarspremie (PDF, 114 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers van de sector Basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81514
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/07/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 111 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81498
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/05/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • eindejaarspremie (PDF, 206 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties gesubsidieerd door de Vlaamse overheid op basis van één of meer van de decreten en besluiten opgenomen in bijlage 1
   • Niet van toepassing op: deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming; organisaties die onder 1 van de respectieve c.a.o. vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal-cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel; doelgroepwerknemers
   • Datum ondertekening: 04/09/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 16/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81175
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • middelen voor het wegwerken van anomalieen inzake de tewerkstelling (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 08/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2006
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2006
   • Registratiedatum: 19/07/2006
   • Registratienummer: 80432
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WELZIJN OP HET WERK
  • eindejaarspremie (PDF, 159 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - cultuurcentra en 'De Rand' - de volkscultuur - de amateurkunsten - archief- en documentatiecentra - federaties en steunpunten
   • Datum ondertekening: 08/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80270
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vrijstelling van arbeidsprestaties voor werknemers van 55 jaar en ouder in het kader van het loopbaaneinde (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: sector van de ontwikkelingssamenwerking en -educatie
   • Datum ondertekening: 08/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80269
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 125 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de door de Vlaamse Overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 08/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80268
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 118 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de door de Vlaamse Overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 08/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80267
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens